Rozpočet

Rozpočet organizace na rok 2020

Schválený rozpočet 2020

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Rozpočet organizace na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpočet organizace na rok 2018

Rozpočet PO MŠ na rok 2018

Rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021

Rozpočtový výhled PO MŠ na rok 2019-2021