Úvodní stránka   Informace   Počty dětí

Počty dětí

Počet dětí a tříd k 30.9.2018 pro školní rok 2018/2019

1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. Počet dětí Počet tříd Děti se SVP + 2letí Děti ŠPD + OŠP
MŠ Okružní  20 25 25     70 3 1+2 22+6
MŠ Brodská 21 16 25 24     86 4 1+2 24+1
MŠ Vančurova  23 24 B19 25 25 25 141 6 2+19 40+5
MŠ Haškova 25 21 23 25 W24   118 5 3+4 31+5
MŠ Vysocká  25 25         50 2 0+0 16+0
MŠ Santiniho 24 16         40 2 1+0 13+2
MŠ Veselská  M25 24 25 25 24 B17 140 6 1+17 41+6
Tříd celkem           645 28 9+44 187+25

Vysvětlivky: B -batolecí třída, W-třída s Waldorfskými prvky, M-třída Montessori prvky, SVP-speciální vzdělávací potřeby, ŠPD-školní povinná docházka, OŠD-odložená školní docházka

Snížení počtu dětí v některých třídách vychází z novelizace Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Přehled dětí v MŠ k 30.9.2018