Úvodní stránka   Informace   Novinky a odkazy

Novinky a odkazy

Klub předškoláčků ZŠ Komenského 2

Základní škola Komenského 2 připravuje každoročně pro rodiče předškoláků
besedy v rámci Klubu rodičů, dětí a učitelů (KRDU).

1. setkání se uskuteční 21. září 2020 od 15:00.
Sraz ve vestibulu naší školy – děti prosíme ponechat doma.

Co vás čeká?
Setkání se speciálním pedagogem na témata týkající se školní zralosti předškoláka:
1. Rozvoj dílčích funkcí
2. Spolupráce rodiny a školy
3. Literatura pro rodiče
4. Jak přežít začátek školního roku
5. Školní aktovka a její vybavení
6. Rodičům rádi zodpovíme dotazy

Zájemci se mohou přihlásit na sekretariátu 2. ZŠ (ZŠ Ždár nad Sázavou, Komenského 2) na telefonním čísle 566 590 641.

Pozvánka na klub předškoláčků https://www.2zszdar.cz/nastenka/klubpr_20.htm


Školní zralost

Dle školské legislativy žádá rodič o odklad školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a svou žádost dokládá posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Z tohoto důvodu budou vyšetření školních zralostí v našem zařízení probíhat v průběhu února-března 2020.

Žádáme rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, aby se k vyšetření objednali nejpozději do 31.1.2020. Při objednání po tomto termínu nemůžeme zaručit vystavení doporučení do termínu zápisu.

Posuzování školních zralostí se týká dětí narozených v období 1.9.2013 – 31.8.2014.

Preferujeme objednání e-mailem na adrese poradnazr@pppaspcvysocina.cz.  Vhodné je zaslat vyplněný formulář  Žádost o vyšetření, který je k dispozici na našich webových stránkách www.pppaspcvysocina.cz, v sekci “Dokumenty – Formuláře”.  Údaje, které potřebujeme k objednání jsou: jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, adresa (trvalá, korespondenční), telefonický a e-mailový kontakt a mateřská škola, kterou dítě navštěvuje. Případné další informace najdete na našich webových stránkách.

PhDr.Šteidlová, vedoucí pracoviště Žďár n. S.

Formulář žádosti Žádost o vyšetření

———————————————————————————————

Linka pro rodinu a školu

Jedná se o linku pro rodinu a školu, rodiče, pedagogy i veřejnost,  kterou provozuje sdružení Cesta z krize, z. ú. Toto sdružení uvedlo do ČR evropskou krizovou linku 116 000 pro rodiny, příbuzné, pedagogy a zainteresovanou veřejnost pod názvem Linka pro rodinu a školu 116 000.

Více informací  na http://linkaprorodinuaskolu.cz/

Linka pro rodinu a školu

———————————————————————————————

Logopedie

Vážení rodiče,

na stránkách www.martinakolmanova.cz  se dozvíte zajímavé informace týkající se

logopedie, které provozuje klinická logopedka Martina Kolmanová.


Zajímavý seminář věnovaný problematice výživy dětí mateřských a základních škol.

Pozvánka zdravá strava v MŠ


Odolné samolepky na oblečení a věci
informativní leták