Úvodní stránka   Informace   Novinky a odkazy

Novinky a odkazy

Dne 7.12.2019 se uskuteční další ročník Festivalu dětské psychologie.

Přední odborníci a významné osobnosti nabídnou poutavé a praktické přednášky o vývoji a výchově dětí – mimořádný host, filmový a divadelní herec Jaroslav Dušek, zpěvačka Eva Kleinová, Prof. Radek Ptáček, prof. Lenka Šulová, výživová specialistka PharmDr. Margit Slimáková a řada dalších!

Více informací naleznete na webu: www.detskapsychologie.cz  nebo Facebooku: https://www.facebook.com/events/2393287294040674/

Twww.detskapsychologie.cz
——————————————————————————————————————

Školní zralost

Dle školské legislativy žádá rodič o odklad školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a svou žádost dokládá posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Z tohoto důvodu budou vyšetření školních zralostí v našem zařízení probíhat v průběhu února-března 2020.

Žádáme rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, aby se k vyšetření objednali nejpozději do 31.1.2020. Při objednání po tomto termínu nemůžeme zaručit vystavení doporučení do termínu zápisu.

Posuzování školních zralostí se týká dětí narozených v období 1.9.2013 – 31.8.2014.

Preferujeme objednání e-mailem na adrese poradnazr@pppaspcvysocina.cz.  Vhodné je zaslat vyplněný formulář  Žádost o vyšetření, který je k dispozici na našich webových stránkách www.pppaspcvysocina.cz, v sekci “Dokumenty – Formuláře”.  Údaje, které potřebujeme k objednání jsou: jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, adresa (trvalá, korespondenční), telefonický a e-mailový kontakt a mateřská škola, kterou dítě navštěvuje. Případné další informace najdete na našich webových stránkách.

PhDr.Šteidlová, vedoucí pracoviště Žďár n. S.

Formulář žádosti Žádost o vyšetření

———————————————————————————————

Linka pro rodinu a školu

Jedná se o linku pro rodinu a školu, rodiče, pedagogy i veřejnost,  kterou provozuje sdružení Cesta z krize, z. ú. Toto sdružení uvedlo do ČR evropskou krizovou linku 116 000 pro rodiny, příbuzné, pedagogy a zainteresovanou veřejnost pod názvem Linka pro rodinu a školu 116 000.

Více informací  na http://linkaprorodinuaskolu.cz/

Linka pro rodinu a školu

———————————————————————————————

Logopedie

Vážení rodiče,

na stránkách www.martinakolmanova.cz  se dozvíte zajímavé informace týkající se

logopedie, které provozuje klinická logopedka Martina Kolmanová.