Úvodní stránka   Informace   Novinky a odkazy

Novinky a odkazy

Školní zralost

Dle školské legislativy žádá rodič o odklad školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a svou žádost dokládá posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Z tohoto důvodu budou vyšetření školních zralostí v PPP probíhat v průběhu února-března 2018.

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, je potřeba se objednat k vyšetření nejpozději do 31.1.2018.

Při objednání po tomto termínu nemůžeme zaručit vystavení  doporučení do termínu zápisu. Posuzování školních zralostí se týká dětí narozených v období 1.9.2011 – 31.8.2012.

Preferujeme objednání e-mailem na adrese poradna@ppp-zr.cz.

Vhodné je zaslat vyplněný formulář  Žádost o vyšetření, který je k dispozici na našich webových stránkách, v sekci formuláře.Můžete je také vyplnit, vytisknout a osobně zanést do PPP nebo zaslat poštou.V případě nejasností se bez obav obraťte na své třídní učitelky.

Formulář žádosti

———————————————————————————————

Linka pro rodinu a školu

Jedná se o linku pro rodinu a školu, rodiče, pedagogy i veřejnost,  kterou provozuje sdružení Cesta z krize, z. ú. Toto sdružení uvedlo do ČR evropskou krizovou linku 116 000 pro rodiny, příbuzné, pedagogy a zainteresovanou veřejnost pod názvem Linka pro rodinu a školu 116 000.

Více informací  na http://linkaprorodinuaskolu.cz/

Linka pro rodinu a školu

———————————————————————————————

Logopedie

Vážení rodiče,

na stránkách www.martinakolmanova.cz  se dozvíte zajímavé informace týkající se

logopedie, které provozuje klinická logopedka Martina Kolmanová.