Nastavení cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies.

Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Informace

Mateřská škola Žďár nad Sázavou je příspěvková organizace.

O děti se staráme v sedmi moderních školkách se skupinou zkušených učitelek a asistentek.

Počty přijatých dětí k 30.9.2021

počet tříd počet dětí z toho dívky děti ŠPD děti OŠD 2 letí děti se SVP nově nastoupení cizinci
Okružní
3 66 33 22 1 0 3 22 2
Brodská 4 94 47 31 3 0 2 23 3
Vančurova 6 150 72 42 8 0 5 46 0
Haškova 5 125 58 44 4 0 0 43 1
Vysocká 2 50 26 21 0 0 0 8 0
Santiniho 2 40 21 18 2 0 1 2 0
Veselská 7 160 70 37 7 16 1 62 3
CELKEM 29 685 327 215 25 16 12 206 9


Vysvětlivky: SVP - speciální vzdělávací potřeby, ŠPD - školní povinná doházka, OŠD - odložená škol. docházka, 2letí - děti nar. od 1.1.2019-31.8.2019
Snížení počtu v některých třídách vychází z novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

Jste tu poprvé?

Pro rodiče malých školkáčků máme připraveno Desatero pro rodiče

A možná budete potřebovat některý z našich formulářů nebo informace o stravování.

O našem vzdělávání

Jednotlivé mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu Vesele a hravě v srdci Vysočiny, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Používáme metodický model Začít spolu a prvky Montessori pedagogiky.