Úvodní stránka   Z ředitelství   Informace k uzavření mateřské školy

Informace k uzavření mateřské školy

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a MŠMT a v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů z důvodu prevence proti šíření nemoci COVID – 19

uzavírá provoz Mateřské školy Žďár nad Sázavou ode dne 23.3.2020 do odvolání

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

 Provoz bude přerušen na místě poskytovaného vzdělávání a školských služeb :

  • MŠ Okružní 729/73
  • MŠ Brodská 776/5
  • MŠ Vančurova 1131/14
  • MŠ Haškova 1150/14
  • MŠ Vysocká 232/10
  • MŠ Santiniho 13
  • MŠ Veselská 26/39

Opatření MŠ k výskytu koronaviru COVID – 19

Žádost o ošetřovné člena rodiny

Pokud zůstáváte doma se svým dítětem mladším deseti let, máte nárok na dávku OČR, tj. „Ošetřování člena rodiny“ při uzavření školy. Škola vám potvrdí část A příslušného formuláře, zbývající části si doplníte jako žadatelé o dávku sami a předáte vašemu zaměstnavateli.  TISKOPIS

Preferujeme zasílání formuláře OČR z MŠ elektronicky. Žádost o zaslání pošlete na adresu : reditelstvi@mszdar.cz, do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte, MŠ a třídu, kam vaše dítě dochází. V zájmu ochrany osobních dat neuvádějte rodné číslo, to si poté dopíšete sami. Pokud potřebujete originál ( papírovou verzi formuláře ), budeme ji vydávat

v pondělí 23.3. od 7.00 do 15.00 hodin na adrese Ředitelství MŠ, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou nebo po individuální domluvě – tel. 566 623 257.

Všichni strávníci budou od 23.3.2020 do odvolání omluveni hromadně.

Sledujte prosím nadále naše webové stránky, veškeré zásadní informace budeme zasílat i přes elektronický systém MŠ.

Opatrujte sebe i své děti a těšíme se snad na brzkou shledanou.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ