Úvodní stránka   Z ředitelství   DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ pro rodiče !!!

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ pro rodiče !!!

Mateřská škola Žďár nad Sázavou upravuje provoz :
od středy 18. 3. 2020 do pátku 27. 3. 2020 bude provoz zajišťovat
MŠ BRODSKÁ a MŠ VESELSKÁ, od 6.15 do 16.15 h.

Veškeré změny týkající se provozu budou :
– posílány přes elektronický systém MŠ
– vyvěšeny na webu MŠ www.mszdar.cz
– vyvěšeny na úřední desce, která je umístěna na budově MŠ Kamarád, ul. Okružní, Žďár nad Sáz.3 , u ředitelství MŠ.

Děti můžete omlouvat přes elektron. systém nebo na e-mail. adrese: reditelstvi@mszdar.cz.

Na tuto adresu směřujte prosím i dotazy nebo případné podněty z vaší strany. Děkujeme za výbornou spolupráci v této nelehké situaci a za vaše pochopení.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ