Úvodní stránka   Z ředitelství   DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ pro rodiče

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ pro rodiče

Mateřská škola Žďár nad Sázavou oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude probíhat provoz :

od čtvrtku 19. 3. 2020 do pátku 27. 3. 2020
pouze na MŠ VESELSKÁ, od 6.15 do 16.15 h.

Bude zde zřízeno i krizové vzděl. centrum pro děti pracovníků IZS.

 Veškeré změny týkající se provozu budou :

  • posílány přes elektronický systém MŠ
  • vyvěšeny na webu MŠ mszdar.cz
  • vyvěšeny na úřední desce, která je umístěna na budově MŠ Kamarád, ul. Okružní, Žďár nad Sáz.3 , u ředitelství MŠ.

Děti můžete omlouvat přes elektron. systém nebo na e-mail. adrese: reditelstvi@mszdar.cz. Na tuto adresu směřujte prosím i dotazy nebo případné podněty z vaší strany. Děkujeme za výbornou spolupráci v této nelehké situaci a za vaše pochopení.