Úvodní stránka   Aktuality z MŠ Vláček

MŠ Vláček

Aktuality z MŠ Vláček

MŠ Haškova – Mikulášská nadílka

Rok se s rokem sešel a nastal adventní čas. V tomto čase chodí Mikuláš s čerty a anděly. Za námi do mateřské školy přišli ve čtvrtek 5. prosince 2019 z 5. Základní školy, Palachova. Děti je už od rána netrpělivě vyhlížely a dočkaly se. Ale od Mikuláše si musely všechny děti nejdříve vyslechnout, jak byly hodné nebo ne. Čertíci měli sice nachystaný velký pytel, ale protože děti zlobily jen maličko, odešli s prázdnou. Mikuláš s andělíčky nám tu zanechali zdravou sladkou nadílku a děti jim za to přednesly básničky a zazpívaly písničky.


MŠ Haškova – tvořivé odpoledne s rodiči – hrnečky

Oblíbenou činností našich dětí je společné tvoření s rodiči. Tento týden v úterý 26.11.2019 a ve středu 27.11.2019 jsme si tuto aktivitu užili. Sešlo se 46 dětí  se svými dospěláky, aby malovaly na hrnečky. Výrobky byly opravdu originální. Nad naším tvořením dohlížela výtvarnice p. O. Lazárková z Jihlavy. Odměnou  všem zúčastněným byla pohoda, dobrá nálada a radost z vydařených hrníčků.


MŠ – Haškova – První pomoc – Když Alenka Stůně

V pondělí 18. 11. 2019 přišla za dětmi do školky záchranářka paní Alena Trojanová, DiS.

V rámci projektu „Když Alenka stůně“ pracovala se staršími dětmi ve dvou skupinách.

Děti viděly sáček s krví, dozvěděli se, jak je důležité dárcovství krve a proč. Spolupracovaly

při popisu lidského těla, důležitých životních orgánů a jejich funkcí.

Seznámily se, jak použít náplast, zastavit krvácení, jak poznat, že člověk nedýchá, uvolnit

dýchací cesty a nakonec s resuscitací. Všechny poznatky si prakticky vyzkoušely na plyšácích, na sobě

a rekvizitách, které přivezla p. Trojanová. Na závěr ukázala dětem maskování reálného zranění-

kousnutí psem. Děti byly nadšené a odcházely k obědu s modřinami, naštěstí namaskovanými.

 


MŠ Haškova – Martinské rohlíčkování

 

V pondělí  11. 11. 2019 jsme oslavili svátek Martina pečením rohlíčků.

Odpoledne přišli za dětmi do tříd rodiče, prarodiče i sourozenci a pustili se společně do práce.

Paní kuchařky připravily nadýchané těsto a tři druhy náplně – makovou, tvarohovou a povidla.

Za chvíli byl plech připravený do trouby. Čekání na hotovou dobrotu jsme si zkrátili říkankami

a písničkami, které se děti naučily za uplynulé období. Zbyl čas i na společné hraní.

Když třídu provoněly upečené rohlíčky, mohla začít hostina. Dostalo se na každého.

Společné odpoledne se vydařilo. Děkujeme všem, kteří za námi do MŠ přišli a těšíme se na další

společné akce.

Recept na Martinské rohlíčky

Třída Zajíček

Třída Medvídek

Třída Veverka

Třída Žirafa

Školní kuchyň 🙂

 


MŠ Vláček – Haškova – Bramboriáda

Ve středu 23. 10.2019 odpoledne se na zahradě naší MŠ konala akce pro rodiče s dětmi – “Bramboriáda”.
Hned u startu byla informační tabule s výčtem stanovišť a děti dostaly samolepku pro značku za splněnou
disciplínu. Čekal je slalom s kotoučkem brambor, hod na cíl, skákání v pytli, hledání brambory a běh okolo pískoviště,
tvoření z brambor s využitím dalšího přírodního materiálu ze zahrady a nakonec hrabání listí a jeho odvoz v kolečku do kompostéru.
S plným startovním lístkem zamířili zúčastnění k zaslouženému občerstvení. Děkujeme maminkám za recepty a dobroty z brambor, .
které na tuto akci připravily. Velký dík patří také paní kuchařkám, které přispěly svým umem a strávily s námi celé odpoledne,
stejně jako p. uklízečky. Celé akci přálo  hezké počasí , téměř letní.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům a sourozencům dětí z naší MŠ Vláček za účast a těšíme se na další společné akce.

BRAMBOROVÁ KUCHAŘKA


MŠ Vláček – Haškova – Schůzka Velkého ekotýmu

Ve středu 16.10.2019 proběhla 1. schůzka Velkého ekotýmu v letošním roce. Společně jsme provedli analýzu našich témat: Odpady, Prostředí. Zhodnotili jsme co se nám podařilo vylepšit, zda se i v našich rodinách chováme se ekologicky.

Přemýšleli jsme, co bychom mohli vylepšit na naší školní zahradě, co bychom rádi ochutnávali nebo co bychom tu rádi dělali.Vytvořili jsme plán činností na tento školní rok 2019/2020 .

V souladu s daným tématem jsme si společně zanotovali  píseň “Vláček jede”, vytvořili  dráčka z odpadového materiálu na výzdobu MŠ a na závěr se občerstvili malou ochutnávkou ze školní kuchyně.

Děkujeme rodičům za společně strávený čas.

 


MŠ Vláček – Haškova – Kuchaři

Vařím, vaříš, vaříme.

Dnes: Farmářské brambory 🙂


MŠ Vláček – Haškova projekt “Svět nekončí za vrátky”

I v letošním školním roce jsme / celá MŠ Vláček/ zapojeni do celoročního projektu pro předškolní děti “Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky”. Tento projekt vznikl na podporu pohybových aktivit předškolních dětí pod záštitou České obce sokolské. Záměrem je “pohyb jako každodenní potřeba dětí”,podpora zájmu o aktivní sportování, vedení k týmové spolupráci, respektování a rozvoj individuálních předpokladů, radost a potěšení z pohybu, rozvoj  samostatnosti při dalším zdokonalování pohybových dovedností.


MŠ Haškova – Vláček Workshop vyvýšené záhony

Na konci měsíce září  se uskutečnil WORKSHOP na školní zahradě MŠ Vláček.

Cílem toto setkání bylo zaplnění  nových vyvýšených záhonů. Do práce se zapojilo několik tatínků, maminky, p. učitelky a také děti. Práce šla všem dobře od ruky, a tak jsme stihli připravit i jamky pro kanadské borůvky, které jsme společně se všemi dětmi zasadily.

Čeká nás ještě hodně práce, ale my se nebojíme. Děkujeme ochotným rodičům za pomoc a rádi přivítáme další pomocné ruce a také náměty, pro to co bychom mohli s našimi dětmi pěstovat pro radost i pro ochutnání.


MŠ Haškova – Vláček Ekotým

Koncem měsíce září proběhlo setkání dětského Ekotýmu.

Společně jsme provedli analýzu našich témat: Odpady a Prostředí školy.

Děti se aktivně zapojily do přemýšlení nad otázkami třídění odpadů, jejich snížení, recyklace i nad otázkou: Jak si zlepšit okolní prostředí ?