Úvodní stránka   Aktuality z MŠ Srdíčko

MŠ Srdíčko

Aktuality z MŠ Srdíčko

MŠ Vančurova – Plavecké vysvědčení

Děti z naší školky úspěšně zakončily předplaveckou průpravu předáním vysvědčení a pochvalou od paní plavčice za úspěšné zvládnutí všech činností.


MŠ Vančurova – Pirátské žonglování

V pondělí 2.12 nás přijel pobavit a předvést své umění žonglér M.Ošmera.

 


MŠ Vančurova – 50 let naší školky

Ve čtvrtek 21.11. jsme se sešli s bývalými zaměstnanci, abychom společně oslavili padesáté výročí od založení naší mateřské školky “Srdíčko” a zavzpomínali nad fotografiemi a při prohlídce jednotlivých tříd a ostatních prostor, ve kterých se během těch padesáti let spoustu změnilo. Naše setkání, kterého se zúčastnil i pan starosta  Ing. M. Mrkos, zahájila paní ředitelka Mgr. I.Klusáková a zástupkyně Mgr. E.Janebová. O milé zpestření v podobě pásma písniček a říkanek se postaraly naše děti, pod vedením paní učitelky Mgr J. Novákové. Celé setkání, na které zajistili občerstvení naši zaměstnanci a žáci SŠG A. Kolpinga a na které nám přispěl Ing. P. Podaný, se nesla v příjemné a srdečné atmosféře.          Děkujeme všem zúčastněným.

Děkujeme také rodičům, kteří se společně s dětmi zapojili do oslav školky svými milými srdíčkovými přáníčky.

 

Takto oslavovaly  děti ze třídy “Koťátko”, které se podílely na vytváření papírového dortu a s ostatními třídami vymýšlely blahopřání naší milé školičce.


MŠ Vančurova – “Zpomal, prosím”

Pod tímto názvem s dopravní tématikou, tvořily děti ze třídy “Medvídek” své obrázky, kterými se účastní dětské výtvarné soutěže.

 


MŠ Vančurova – Těšení na Martina

Pranostika o Martinovi, který 11. listopadu přijede na bílém koni, se nám sice nevyplnila, ale i tak si děti ze třídy “Koťátko” užily těšení různými činnostmi a hrou.

 


MŠ Vančurova – Papoušci ve školce

Minulý týden prožily děti nevšední zážitek, když k nám přijeli manželé Netoličtí, kteří s sebou přivezli krásné barevné papoušky Aráška a Šmudlinku,o které se starají a které naučili některým dovednostem, jimiž bavili nejen děti, ale i paní učitelky. Kromě zábavy  se děti také dozvěděly pár zajímavostí ze života těchto společenských a chytrých zvířat.


MŠ Vančurova – třída”Medvídek”

Děkujeme sourozencům Štěpánkovi a Klárce, že při sbírání kaštanů mysleli na své kamarády, kteří si spolu s nimi můžou celý podzim s kaštany hrát ve školce.

Při procházce do parku Farská humna si děti prohlédly své výherní obrázky vystavené veřejnosti.

 


MŠ Vančurova – Beseda pro rodiče

 

Plakát


MŠ Vančurova – Hudební knihovna

 

Ve čtvrtek 7.11. se vydaly děti ze třídy “Ježeček” na návštěvu do knihovny. Navštívily hudební oddělení, kde si zazpívaly písničky z oblíbených Večerníčků a pohádek.

Nejvíce se dětem líbil tanec na závěr – “Když se načančám… “, který si pobrukovaly i na zpáteční cestě do školky 🙂


MŠ Vančurova – “Černobílý podzim”

ČERNOBÍLÝ PODZIM

Opravdu je podzim jen černobílý? Na tuto otázku jsme hledali s dětmi ze třídy „Zajíček“ jednoznačnou odpověď celých 14 dní. Sama příroda nám dávala jasné odpovědi. Děti si hrály s listím, pozorovaly změny v přírodě, tvořily, prožívaly, zapojovaly se s radostí a nadšením do řešení podzimních kvízů a hádanek, do tvořivých dramatizací i improvizovaného pohybu za hudebního doprovodu………. A odpověď na naši otázku – podzim přece hraje všemi barvami!!!!!