Úvodní stránka   Aktuality z MŠ Ředitelství (Stránka 3)

MŠ Ředitelství

Aktuality z MŠ Ředitelství

PROVOZ MŠ – pololetní a jarní prázdniny

Vážení rodiče,
letos nám navazují pololetní prázdniny – pátek 29.1.2021 na prázdniny jarní – 1.2. do 5.2.2021, takže p. učitelky budou od 18.1. zjišťovat docházku dětí oproti podpisu v tyto uvedené dny.

MŠ Vančurova, MŠ Haškova, MŠ Vysocká a MŠ Veselská budou zajišťovat svůj běžný provoz.

POZOR!!!
Z důvodu stavebních úprav v kuchyni na MŠ Brodské, která vaří mimo MŠ Brodskou ještě pro MŠ Okružní a Santiniho, budou tyto tři mateřské školy od 29.1. do 5.2.2021 uzavřeny a nabízíme rodičům tento náhradní provoz :
MŠ Brodská a MŠ Okružní na MŠ Veselské (budou mít svou třídu i p.uč.)
MŠ Santiniho na MŠ Vysocké (bude řešeno dle počtu přihlášených dětí)
Děkujeme za pochopení a přejeme všem kouzelné zimní dny 🙂

Mgr. Iveta Klusáková,
ředitelka MŠ


Informace pro rodiče

Poradna Kolping s kterou Mateřská škola Žďár nad Sázavou úzce spolupracuje nabízí online besedu a konzultace pro rodiče i pedagogy MŠ, viz letáček.

Pozvánka na besedu Sociální zralost dětí

Konzultace poradenské centrum Kolping

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Informace pro rodiče z MŠ Vančurova

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, že vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Srdíčko, na adrese Vančurova 14, 591 01 Žďár nad Sázavou bylo na základě epidemiologického šetření KHS rozhodnuto o karanténním opatření ve třídě Zajíček pro děti, které s rizikovou osobou přišli do styku. Rodičům dětí byly rozeslány informace a pokyny KHS přes elektr. systém Webooker. Ostatní třídy v MŠ Srdičko zajišťují běžný provoz.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka školy


Společně vše zvládneme!!!

Vážení rodiče,
dovolte mi, v této zhoršující epidemické situaci, požádat Vás o vstřícnost a dodržování všech bezpečnostních opatření, aby naše mateřské školy mohly i nadále fungovat a pomáhat Vám v této těžké době.

Dle Manuálu MŠMT o provozu škol a školských zařízení se jedná především o tato opatření:
– nošení roušek nebo jiného zakrytí úst a nosu při vstupu do MŠ
– dezinfekci rukou při vstupu do budovy
– omezení kontaktu se zaměstnanci školy a ostatními osobami v MŠ
– dodržování počtu 1 osoby k doprovodu dítěte ( ideálně 1 dospělý )
– rozestupy na chodbách a v šatnách
– neshlukování se na chodbách nebo před budovou MŠ

Roušky v MŠ
Máme jasně stanovená pravidla pro pedagogy i děti vyplývající z mimořádných opatření vlády a doporučení KHS.

V případě dětí a pedagogických pracovníků z mateřské školy jsou povinni nosit roušky
na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (např. při přesunu do parku či lesa), mají-li odstup od ostatních osob menší než 2 m.

Ve venkovních prostorech jako je např. les nebo park, při dodržování 2 metrových odstupů, se mohou pohybovat bez roušky. Stejně tak, jako v areálu mateřské školy a školní zahrady, kde nemají děti ani pedagog. pracovníci tuto povinnost nařízenou mimořádným opatřením.

Vše najdete na www.msmt.cz  nejčastější dotazy ke koronaviru.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a ochranu dětí i zaměstnanců mateřských škol.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Přání k Vánocům

Milí rodiče, přejeme vám,
ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj v duši.
Co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.
Pohodu, klid a žádné hádky,
štěstí, lásku a krásné svátky!

Přejí zaměstnanci mateřské školy. 


VÁNOČNÍ PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Všechny mateřské školy budou zajišťovat běžný provoz
do úterý 22.12.2020.

Od středy 23.12. 2020 do 3.1.2021 budou mateřské školy uzavřeny.

Od pondělí 4.1.2020 předpokládáme, že bude fungovat opět běžný provoz na všech odloučených pracovištích v běžné provozní době.  Pokud by došlo ke změně, budeme vás v čas informovat.
Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Informace pro rodiče z MŠ Kamarád

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, že vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Kamarád, ve třídě Zajíček, na adrese Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou, bylo na základě epidemiologického šetření KHS rozhodnuto o karanténním opatření . Rodiče těchto dětí byli ihned informováni telefonicky, při vyzvednutí dítěte jim byly předány pokyny KHS a následně ještě poslány pokyny přes náš elektronický systém. Ostatní třídy v MŠ zajišťují nadále běžný provoz.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka školy


Informace pro rodiče z MŠ Vysočánek

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, že vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Vysočánek, Žďár nad Sázavou na adrese Vysocká 10, 591 01 Žďár nad Sázavou bylo na základě epidemiologického šetření KHS rozhodnuto o karanténním opatření ve třídě Veverky, které s rizikovou osobou přišli do styku. Rodiče dětí byli ihned informováni telefonicky, při vyzvednutí dítěte jim byly předány pokyny KHS a následně jim budou zaslány pokyny ještě přes náš elektronický systém. Třída Kuřátka zajišťuje běžný provoz.

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka školy


Informace pro rodiče z MŠ Sluníčko

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, že vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Sluníčko, Žďár nad Sázavou na adrese Veselská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou bylo na základě epidemiologického šetření KHS rozhodnuto o karanténním opatření ve třídách Brouček a Krteček a současně několika dětí, které s rizikovými osobami přišly do styku při konečné směně. Rodiče těchto dětí byli ihned informováni telefonicky, při vyzvednutí dítěte jim byly předány pokyny KHS a následně ještě poslány pokyny přes náš elektronický systém. Ostatní třídy zajišťují nadále běžný provoz.

Mgr. Iveta Klusáková,
ředitelka školy


Informace k vyšetření školní zralosti před odkladem školní docházky

Dle školské legislativy žádá rodič o odklad školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a svou žádost dokládá posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Z tohoto důvodu je třeba se včas objednat na vyšetření školní zralosti, které bude v Pedagog.psycholog. poradně probíhat v průběhu února-března 2021.

Žádáme rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, aby se k vyšetření objednali nejpozději do 31.1.2021, viz více informací v přiloženém souboru.

Děkujeme.

Leták pro rodiče

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ Žďár nad Sázavou, p.o.