Úvodní stránka   Aktuality z MŠ Ředitelství (Stránka 2)

MŠ Ředitelství

Aktuality z MŠ Ředitelství

Informace pro rodiče dětí uvažující o OŠD

ZŠ Komenského 6 opět na příští školní rok otevírá přípravný ročník.
Rodiče, kteří uvažují u svých dětí o odkladu školní docházky mají dvě možnosti.
Buď zůstanou nadále v mateřské škole nebo zkusí 2021/2022 nabízený přípravný ročník.
Rozhodnutí je na nich a měli by ho, nejpozději do 31.5. 2021, sdělit svým třídním učitelkám.

Informační leták

 


Nabídka rodičům

Milí rodiče upozorňujeme Vás na zajímavou MEZINÁRODNÍ ONLINE MONTESSORI KONFERENCI, která bude probíhat ve dnech od 22. až 26. března 2021.

Více informací k této pětidenní akci,  plné zajímavých přednášek, naleznete ZDE.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Informace pro rodiče ohledně žádosti o ošetřovné

Dobrý den,
po dnešní informaci z MŠMT a ČSSZ již podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému. 

Informace o ošetřovném najdete na :
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL !!!

Vzhledem k vážné epidemiologické situaci se vláda rozhodla uzavřít i mateřské školy. Provoz zajišťujeme od 1.3. na MŠ Veselské pouze pro vybrané profese dle usnesení vlády, viz přiložené dokumenty.

Veškeré informace týkající se potvrzení OČR a zahájení provozu MŠ od 22.3. vám budeme zasílat přes náš elektronický systém Webooker na vámi zadaný email.

Distanční výuku pro děti se školní povinnou docházkou budou řešit třídní učitelky.

Pokud potřebujete vyzvednout věci z MŠ, tak využijte pondělí 1.3. v běžné provozní době.

Přihláška k péči 
Usnesení o omezení škol
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina

Přejeme mnoho zdraví vám i dětem a opatrujte se!

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ Žďár nad Sázavou, p.o.


Znáte naši školku i bez dětí ?

Z důvodu současné situace předpokládáme, že nebudou moci proběhnout Dny otevřených dveří před zápisem do MŠ na školní rok 2021/2022.  Proto jsme pro rodiče připravili krátké spoty, představující naše školky.

Vítejte 🙂

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Znáte naši školku i bez dětí?

Z důvodu současné situace předpokládáme, že nebudou moci proběhnout Dny otevřených dveří před zápisem do MŠ na školní rok 2021/2022.  Proto jsme pro rodiče připravili krátké spoty, představující naše školky.

Vítejte 🙂

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Znáte naši školku i bez dětí?

Z důvodu současné situace předpokládáme, že nebudou moci proběhnout Dny otevřených dveří před zápisem do MŠ na školní rok 2021/2022.  Proto jsme pro rodiče připravili krátké spoty, představující naše školky.

Vítejte 🙂

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Žďár nad Sázavou

Zákonný zástupce osobně kontaktuje zást. ředitele příslušného pracoviště, do kterého dítě dochází a nahlásí svůj požadavek o přestup dítěte na jiné pracoviště. Zást. ředitele požadavek sepíše do stanoveného formuláře a zákonný zástupce jej potvrdí svým podpisem. Požadavek o přestup je třeba nahlásit na své MŠ do stanoveného termínu. Zástupkyně ředitele odevzdá neprodleně požadavky o přestup ředitelce školy. 

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Žďár nad Sázavou od školního roku 2021/22 je stanoven:

od 1.3.2021 do 30.4.2021

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi.
Na pozdější požadavky na přestup nebude brán vzhledem k zápisu zřetel.

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 5.5.2021, kdy dostanou rodiče formulář potvrzený ředitelkou MŠ. Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí na příslušné pracoviště nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště a kapacitu dané MŠ.

Mgr. Iveta Klusáková                                                                                                                ředitelka MŠ

Celý dokument – Přestupy 2021


POZVÁNKA PRO RODIČE

Vážení přátelé,
V úterý 23. února od 14.30 pořádá Skutečně zdravá škola online konferenci, na které představí velice diskutované téma vliv spotřeby cukru na zdraví dětí a jak v mateřských školách vytvářet zdravé stravovací prostředí.

Konference nabídne tato témata:
Proč nesypat dětem cukr do jídla neexistuje žádný racionální ani zdravotní důvod,
proč dětem do jídla sypat prázdné kalorie v podobě přidaného cukru, MUDr. Dana
Maňasková, Centrum preventivní medicíny Praha.

• Zdravé stravování – spolupráce nebo boj? Zdravé stravování je jednoznačně
prospěšné pro děti, ale přeneseně i pro jejich rodiče. Budeme si povídat o tom, jak ho
podporovat, jak děti i dospělé k němu motivovat. Mgr. Pavla Hodková, klinická
psycholožka, pracoviště FN Motol Praha.

• Není sacharid jako cukr. Praktický přístup k cukru ve školním stravování, MUDr. Eliška
Selinger, Centrum podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav.

Bez cukru se obejdeme při oslavách narozenin, při výrobě sladkých svačinek i při
klasickém pečení,
Ing. Lenka Pokorná, lektorka, Skutečně zdravá škola.

• Příklady z praxe: jak mateřské školy tvoří vzorové zdravé stravovací prostředí pro
své děti:
Mateřská škola Semínko Praha, 70. Mateřská škola Plzeň, 13. Mateřská škola
Písek.

Pro koho: konference je určena pro pedagogy mateřských škol, vedoucí a pracovníky školních jídelen, rodiče.

Zajímat může také vedení škol a zástupce zřizovatelů škol. Pozvánku sdílejte i s rodiči dětí z vaší školky.

Cena: 500 Kč za 1 účastníka nebo 1 000 Kč za více zaměstnanců/účastníků školy/školní
jídelny.

Registrace: na konferenci se registrujte vyplněním formuláře:

https://forms.gle/K1fpu1MQjp4xRVKu7

Registrujte se co nejdříve!!!

V případě zájmu obdržíte doklad o absolvování vzdělávací konference.


ŠKOLKOVNÉ – POTVRZENÍ K DANÍM

Informujeme rodiče, že potvrzení o výši zaplaceného školkovného tzv. ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, za rok 2020, bude připraveno od vedoucích školních jídelen na jednotlivých třídách od pondělí 18.1.2021.
Školkovné může uplatnit jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti ve svém daňovém přiznání popř. u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně.

V případě dotazů se obraťte na VŠJ jednotlivých zařízení:

MŠ Okružní, Brodská a Santiniho – p. K. Ondráčková, tel. 566 623 192
MŠ Vančurova a Veselská – p. A. Podaná – tel. 566 622 370, 566 625 767
MŠ Haškova a Vysocká – p. P. Koukolová – tel. 566 625 823, 566 625 377

Pokud vaše dítě přestupovalo v rámci p.o. MŠ Žďár nad Sázavou od září na jinou mateřskou školu, vyžádejte si prosím přímo s vedoucími školních jídelen daných zařízení.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ