Úvodní stránka   Aktuality z MŠ Ředitelství (Stránka 19)

MŠ Ředitelství

Aktuality z MŠ Ředitelství

Mateřská škola „ Sluníčko“ se rozsvítila!

Rekonstrukce MŠ Veselská „Sluníčko“ je před dokončením. Budova MŠ je zateplena, má novou fasádu a okna.

MŠ_Sluníčko MŠ_Sluníčko

Bohužel zateplením přišla o své sluníčko, ale má nové a jiné, aby si zachovala svou identitu.

Děkujeme všem rodičům , které jsme oslovili, za kladné i záporné připomínky.
Jsme rádi, že těch kladných je většina a nová fasáda se líbí.
Z 99  dotázaných  rodičů řeklo 99  ANO  k otázce „ Líbí se Vám nová fasáda“ ?

Z toho 13 rodičů doplnilo odpověď  následujícími připomínkami :
•    Kytičky vypadají , jako balónky, nemají lístečky, nejsou dětské a dodělané
•    Sluníčko nemá očička
•    Tlumenější barva fasády
•     Velká škoda původní plastiky – 7 dotazovaných

Také nás mrzí, že původní plastika se nedala zachovat. Aby byly dodrženy podmínky dotačního programu ze SFŽP na zateplení  a energetické úspory, bylo nutné plastiku zakrýt izolací. Původní sluníčko bylo zdokumentováno a nafoceno.
Proto jsme s autorem návrhu, Ing. Janem Vincem, přistupovali k rekonstrukci s myšlenkou nadčasovosti a  abstraktnosti.
Přejeme všem dětem , aby se jim  dále chodilo do školky s radostí a s úsměvem na tváři.

MŠ_Sluníčko MŠ_Sluníčko


PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2014

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že prázdninový provoz zajišťují uvedené mateřské školy:

Od 1.7.-31.7.2014 MŠ Haškova (MŠ Vláček)
Od 1.8.-31.8.2014 MŠ Veselská (MŠ Sluníčko)

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v mateřské škole ve Žďáře nad Sázavou. Rodiče, kteří potřebují využít prázdninový provoz se musí písemně přihlásit do 25.6. 2014 u zástupkyně ředitelky na školce,kterou navštěvují.
Prázdninový provoz je zajišťován hlavně pro zaměstnané rodiče.
Děkujeme za pochopení.

 


Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy

Mateřská škola Žďár nad Sázavou , příspěvková organizace, Vančurova 14, 59101 Žďár nad Sázavou

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy,
Žďár nad Sázavou , příspěvkové organizace od 1.9.2014

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, § 165 odst. 2 § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že děti, kterým byla přidělena níže uvedená čísla, jsou přijaté do mateřské školy

Dne 29.4.2014 Mgr. Milada Vránková

Seznam přijatých dětí


Informace ředitele k ochuceným mlékům

K zajištění pitného režimu v mateřské škole jsou dětem podávány nejen čaj, voda, ale i mléko samotné nebo s příchutěmi.
K tomu využíváme  Caro, Meltu, Kapučínek, Cao Cao, Chicory nebo Milky Shake Naturea.  Od firem Nestle, AGFfoods, Flosman, Catus,Bonno.

Uvedené výrobky jsou vyráběny bez chemických konzervantů a syntetických barviv. Podléhají hygienickým atestům, které jsou doloženy k výrobkům. Každá školní jídelna musí sledovat spotřební koš, tzn. dodržovat přesně stanovený limit cukru, tuku, bílkovin, luštěnin, ryb, masa, ovoce a zeleniny.  Do těchto limitů je započítáván i pitný režim.

Výsledky spotřebního koše jsou sledovány měsíčně vždy po uzávěrce  a pravidelně kontrolovány. Překročení limitů cukrů nebylo zjištěno.

Bližší informace podají vedoucí školních  jídelen!


Co rodiče nevědí o školním stravování

Vážení rodiče, přinášíme Vám článek od pana Ing.  Pavla Ludvíka,vedoucího redakce portálu Jídelny.cz, který byl zveřejněn na webu  Rodiče a školní jídelny.cz

Co rodiče nevědí o školním stravování

Mezi rodiči koluje o školním stravování mnoho mýtů, jejichž základ je v neznalosti právních předpisů, kterými se každá školní jídelna musí řídit.

Seznamte se s 10 základními principy, na nichž stojí školní obědy.