Úvodní stránka   Aktuality z MŠ Ředitelství

MŠ Ředitelství

Aktuality z MŠ Ředitelství

Termíny informativních schůzek na jednotlivých školkách

Na informativních schůzkách budou zákonným zástupcům předána rozhodnutí o přijetí a
dozví se podrobné informace o chodu MŠ.

 

Informativní schůzku doporučujeme i rodičům dětí, kteří od 2.9.2019 přestupují na jinou MŠ.


Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020

Ředitelka mateřské školy podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon vydala 4.6.2019 rozhodnutí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Seznam přijatých dětí 2019/2020


Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Žďár nad Sázavou

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště
MŠ Žďár nad Sázavou je stanoven:
od 15.3.2019 do 30.4.2019

Podrobné informace v přiloženém DOKUMENTU.


Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou
zve rodiče předškolních dětí k zápisu na školní rok 2019/2020.
Zápis se bude konat na ředitelství mateřských škol , které sídlí při MŠ Kamarád na Okružní ulici dne 6.5.2019 od 8 h do 16 h a 7.5.2019 od 12 h do 16 h.
Zápisu budou předcházet Dny otevřených dveří ve všech žďárských školkách
ve dnech 24.4. a 25.4.2019 od 8 h do 11 h.
Bližší informace a kritéria pro přijetí schválená Radou města budou zveřejněny na www.mszdar.cz a v místním tisku v březnu a dubnu. Nové žádosti budou k dispozici v mateřských školách při dnech otevřených dveří nebo od 24.4. na webových stránkách v sekci Informace – formuláře ke stažení.
TĚŠÍME SE NA VÁS !


MŠ Veselská – novinky

Z důvodu nízkého počtu zapsaných dětí pro školní rok 2018/2019 se MŠ Veselská vrací k původnímu modelu 6-ti tříd. Znamená to, že batolecí třída Brouček, která byla dočasně provizorně umístěna v prostorách původní tělocvičny bude přesunuta do prostorné třídy v přízemí hned vedle (původní Čmeláček) a starší Čmeláčci se přestěhují do prostorově  stejné třídy o poschodí výš (původní Včelka).

Stěhování proběhne ve dnech podzimních prázdnin 29.10. a 30.10. a ve středu 31.10. již bude vše připraveno k běžnému provozu. Ostatní třídy tak budou moci využít prostoru bývalé tělocvičny k relaxaci po návštěvě sauny, cvičení s nářadím či cvičením Lali jógy, organizovaným divadelním představením a rozmanitým výukovým programům v MŠ.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Podzimní prázdniny v MŠ

Podzimní prázdniny jsou stanoveny v termínu pondělí 29.10. a úterý 30.10.2018.
Vzhledem k drobným technickým opravám uvnitř budov bude zajištěn provoz v těchto 2 dnech na:

MŠ Vančurovapro děti z MŠ Vančurova, MŠ Vysocká, MŠ Haškova
MŠ Brodskápro děti z MŠ Brodská, MŠ Veselská, MŠ Okružní a MŠ Santiniho

Paní učitelky na všech třídách budou v průběhu října zjišťovat předběžnou docházku dětí.

Mgr. Iveta Klusáková


Nový systém v odhlašování dětí v MŠ od 1.11.2018

Vážení rodiče,
připravujeme modernizaci webových stránek MŠ Žďár nad Sázavou.
Konkrétně se jedná o nový způsob odhlašování dětí z docházky do mateřské školy a zároveň i odběrů stravy a jejich evidenci. Na tuto modernizaci nám byla v červnu Krajem Vysočina schválena dotace z grantového programu Informační a komunikační technologie 2018. V průběhu října probíhají technické úpravy a postupný import dat a od 1.11. 2018 bychom rádi zahájili zkušební provoz tohoto systému. Již nyní jste si možná všimli nové záložky Omluvenky dětí na titulní straně webových stránek, uprostřed vpravo. Právě přes ní se budete od 1.11. dostávat do systému Webooker.

Podrobné informace k pohybu v systému bude vyvěšen na nástěnkách v MŠ i na webových stránkách, na MŠ budou proškoleny zást.řed. a vedoucí školní jídelny, které vám v případě dotazů dokáží poradit.

Mgr. Iveta Klusáková


Prázdninová statistika z mateřských škol

Jako každý rok vyhodnocujeme obsazení mateřské školy dětmi v měsíci červenci a srpnu. Letos byl po oba měsíce provoz na MŠ Veselské a rodiče si to nemohli vynachválit – děti si v nové MŠ rychle zvykly, měly na třídě většinou své, již známé, paní učitelky, asistentky nebo chůvy. Přehledné a pružné byly i organizační změny při snížení počtu dětí na třídách a občas to bylo opravdu jako na houpačce 🙂 .  Celkem využilo prázdninový provoz průběžně 240 dětí ze všech sedmi mateřinek sloučených v příspěvkové organizaci.

2018 MŠ Okružní MŠ Brodská MŠ Vančurova MŠ Haškova MŠ Vysocká MŠ Santiniho MŠ Veselská
červenec 19 11 23 20 12 4 35
srpen 19 8 30 17 8 4 30

Všem pracovnicím děkujeme za vstřícnost a profesionální přístup vůči dětem, rodičům a hostujícím kolegyním a především za celodenní výdrž v extrémně teplých dnech.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče,
že od 1.9.2018 se v mateřské škole zdražuje stravné o 3 Kč na den.
Cenová kalkulace je v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.

Kategorie – strávnici do 6 let: celkem 36 Kč/den
přesnídávka 8 Kč, oběd 17 Kč, svačina 8 Kč, nápoje 3 Kč

Kategorie – strávníci nad 6 let: celkem 39 Kč/den
přesnídávka 9 Kč, oběd 19 Kč, svačina 8 Kč, nápoje 3 Kč

Prosíme o navýšení limitu k inkasní platbě na vašich účtech. Změna v platbách za obědy se vám promítne k 15.10.2018. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Pochvala od rodičů nás velmi těší

Se souhlasem rodičů Králíčkových z MŠ Kamarád publikujeme milé poděkování, které nás velmi potěšilo.

“Dobrý den paní ředitelko,
chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu pracovnic mateřské školy Kamarád za celoroční úžasnou práci. Dcera má kombinované postižení a díky přístupu a trpělivosti paní učitelek i ostatních pracovnic udělala během roku velké pokroky. Ještě jednou děkuji celému kolektivu a budeme se s dcerkami těšit na příští školní rok.”

Máme velkou radost, když rodiče vyjádří svoji spokojenost, protože v červnu je hodně práce s organizací prázdninového provozu, jsme i smutní z toho, že nám odcházejí naši školáčci, zároveň se těšíme na zasloužený odpočinek, bilancujeme a rekapitulujeme svoji práci.

Krásné léto všem !
Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ