Úvodní stránka   Aktuality z MŠ Pohádka

MŠ Pohádka

Aktuality z MŠ Pohádka

MŠ Brodská- Bruslení pro předškoláky

Opět nabízíme zájemců, pouze předškolákům, 3 lekce bruslení na zimním stadiónu pod vedením trenérů a za účasti p. učitelek.                                                                                                                     ZÁJEMCI SE NAPÍŠÍ DO TABULKY NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE V MŠ.                      Počet dětí je omezen na 20 míst. Děti budou potřebovat brusle, helmu, pevné rukavice, vhodné oblečení a pití.                                                                                           TERMÍNY BRUSLENÍ NAJDETE V KALENDÁŘI AKCÍ NAŠÍ ŠKOLKY.


MŠ Brodská- Mikulášská nadílka

I letos nás navštívil Mikuláš se svojí početnou družinou. Krásní andělíčci, jako z pohádky, byli připraveni chránit nezbedníky, hodné děti se nemusely bát. Mikuláš se zeptal, zda jsme byli hodní! Z velké knihy jsme se dozvěděli naše ,,hříchy „ a za dobré chování jsme byli pochváleni. Mikulášovi, andělíčkům a čertům děti zatancovaly a zazpívaly a dostaly balíček s ovocem a perníkem.

Moc děkujeme žákům 4. ZŠ, kteří našim dětem připravili nevšední zážitek.

Přečíst celé →


MŠ Brodská- Týden s čertíky

Děti ze 4. třídy si společně postavily peklíčko, které  užívaly při hře na čertíky, vařily brambory        a tancovaly. Naučily se čertí zaklínadlo, kterým se do pekla mohly dostat. I ti nejmenší se po delší době odhodlali a podívali se dovnitř. V komunitním kruhu jsme podporovali fantazii, vymýšleli jsme čertí jména, jak asi čerti vypadají a jací jsou -naštvaný, zamračený….Otáčení kolem své osy děti natrénovaly ve hře ,,Na čertí řetěz“, procvičovaly přeskakování a podlézání překážky, orientaci v prostoru  jsme cvičili při hře ,,Najdi svůj čertí domeček“.  U blekotání jsme se zasmáli a hybnost jazyka procvičili olizováním rtíků po dobrém jídle. Naopak andílci tancovali lehce při relaxační hudbě.

Práce v centrech

        BARVIČKA- tvoření čertíka a andílka z papíru                                                                                              KUTÍLEK- modelování peklíčka (kinetický písek)                                                                                          ŠKOLIČKA- prac. listy – zamotávání čertů, poznávání první hlásky ve slově                                                FIGURKA- čertí pexeso, poznávání barev – práce s PET víčky, navlékání čertích korálů                               KAPIČKA- vypouštění bublinek v čertí vaně                                                                                                                 ZKOUMÁLEK- co se vejde do komína – široký, úzký                                                                                                   SPORTÍK- sjezd po lavičce do pekla- žebřiny

Přemýšleli jsme, za jaké ,,hříchy“ by nás mohl čert  odnést, naopak, které dobré skutky nás zachrání. Děti rozeznají dobro a zlo. Do školky k nám přijde čertí družina a i my jsme se připravili, nacvičili jsme tanec ,,Bu bu bu” a básničky s pohybem. Určitě se budou líbit.

Nikdo se nemusí čertů bát – zachrání nás andělíček a paní učitelky.

 

Přečíst celé →


MŠ Brodská-Práce s knihou

Dne 27.11. se děti a rodiče z MŠ Pohádka zúčastnily 2. setkání s projektem PRÁCE  s knihou.           Děti pracovaly s knihou KNIHRÁTKY s NÁMOŘNICKOU POHÁDKOU.  Tentokrát jsme při práci s textem a obrázky a při kresbě posilovali přirozené poznávání citů, rozvíjeli jsme schopnosti           a dovednosti umožňující vyjádření citů a prožitků, prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem, řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Vytvářeny byly základy pro práci s informacemi.                                                         Příští setkání bude v lednu 2019.

Přečíst celé →


MŠ Brodská- Třídění odpadu s ježečkem

V úterý 27.11 jsme u nás ve školce přivítali maminku naší Emičky,         p. Kuchařovou z EAV Jihlava. V rámci EVVO pro MŠ dětem společně       s kamarádem ježečkem přiblížila projekt o třídění odpadu. Děti si upevnily znalosti o odpadech – co je to odpad, kam s ním, jak se třídí   a kam, kdo odpad sváží. Třídily různé odp. materiály, se kterými se běžně setkávají a podívaly se na projekci týkající se tohoto tématu.     U nás ve školce jsou děti vedeny ke třídění papíru a plastu, od jara do podzimu odnášíme zbytky z jídelny na kompost. 

 Moc děkujeme za poučné povídání, všichni se určitě budeme snažit                         třídit co nejvíce a tím naši planetu chránit.

Přečíst celé →


MŠ Brodská- Plavecký výcvik

22.11. ve čtvrtek naši plaváčci úspěšně ukončili plaveckou výuku. Všechny dostaly ,,mokré vysvědčení“, protože se naučili nebát se vody, ponořit se, splývat i skákat do vody. Užívali si jednotlivé hodiny, s paní instruktorkou hráli různé motivační hry, celá výuka probíhala zábavnou formou.

Přečíst celé →


MŠ Brodská- Soutěž záchranné stanice

Vrabčáčci se zúčastnili  1.kola soutěže záchranné stanice Pavlov s názvem,,Test netopýra Bédi ze záchranné stanice“. Společně jsme začali pátrat v encyklopediích a získávali nové informace o netopýrech. V testíku jsme správně odpověděli na otázky – netopýři jsou letouni – jediní létající savci, živí se hmyzem a nejlépe vyvinutý má netopýr sluch. Děti v pracovním listě pomohly malému netopýrovi Béďovi najít cestu domů a vysoutěžily si 3. místo.                                                       Odměněny byly diplomem  a samolepkami zvířátek.                                               A již se těšíme na další kolo,rozšíříme si znalosti o ptácích kolem nás.


MS Brodská- Den se krátí, noc se dlouží…

15.11. ve čtvrtek jsme mohli na naší školičkové zahradě v podvečer zahlédnout světýlka. A proč? Konalo se přece společné setkání  našich dětí a rodičů se zvířátky. Po tanečku s beruškami se děti s čelovkami, lampionky a svítilničkami odebraly vyzkoušet úkoly. Pomáhaly veverce Zrzečce vynášet oříšky do hnízda, medvídkovi zazpívaly písničku k zimnímu spánku, převážely brambory do bedýnek. Prolézaly stonožkou, počítaly s myškou zásoby na zimu, převáděly broučky přes lanový mostek, hádaly hádanky s beruškou. Zachraňovaly broučky před zimou a uplakaného povozily v kočárku. Někdy  museli podporovat rodiče děti povzbuzením – na některých místech zahrady již byla opravdu velká tma! Světýlkový podvečer se vydařil, děti si pochutnaly na výborném zdravém dýňovém koláči a jednohubkách s pomazánkami (z dýně a řepy).

Přečíst celé →


MŠ Brodská – Ježek, ten má život těžký…

Minulý týden si děti z Kosíků zvolily podzimní téma o ježkovi. Dozvěděly se spoustu zajímavostí       o životě ježků, plnily úkoly na tématických pracovních listech, stavěly ježčí domečky, modelovaly je, v hale cvičily jako ježečci s kaštany, naučily se báseň“Ježek a koloběžky“, dupaly při písni J.S.Lenka „Ježci“, venku běhaly v listí. Každý  si vyrobil svého ježka  a ozdobil  bodlinkami,             na které jsme využili nasbírané jehličí z borovic.

Přečíst celé →


MŠ Brodská-Prosba k rodičům

Žádáme rodiče, aby si nejpozději do 12. 11. 2018 aktivovali účet na odhlašování dětí podle přihlašovacích údajů, které jim byly poslány, i když nebudou momentálně dítě odhlašovat. Podrobný popis s postupem na odhlašování najdete na nástěnce ŠJ.