Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček

MŠ Vláček

MŠ Haškova – Dopravní hřiště


MŠ Haškova – Dny otevřených dveří

Pro všechny kamarády, maminky, tatínky i sourozence se otevřela mateřská škola ve dnech 10.4.2018 a 11.4.2018. Rodiče i děti se přišli pozdravit se zástupkyní ředitelky H. Sobotkovou, která vyslechla požadavky rodičů a zapsala děti do mateřské školy na další školní rok. Prohlédli si se zájmem jednotlivé třídy, jejich vybavení, děti se zapojily do společných her s kamarády. Děti z mateřské školy zazpívaly novým kamarádům písničky, přednesly básně i říkadla o jarní přírodě. Rodiče se zajímali o systém předškolního vzdělávání, paní učitelka M. Velínová jim poskytovala důležité informace týkající se denního režimu, zaměření školy, jeho začlenění do systému zdravého stravování. Rodiče si se zájmem prohlédli fotografie z akcí MŠ a výtvarné projekty prezentované na chodbách školy.

Součástí Dne otevřených dveří byla také ochutnávka pomazánek se školní kuchyně, která rodičům i dětem velice  chutnala a měli zájem o receptury.

 


MŠ Haškova – Čarodějnický slet

Pálení čarodějnic patřilo a do dnešních dnů patří k velmi populárním zvykům. Lidé věřili, že v magické filipojakubské noci v povětří poletovala spousta čarodějnic letících na slet, které si na něm zvolily královnu. Z jídel byl nejlepší kotel žab a hadů. Ohně pálili lidé na ochranu proti zlým čarodějnicím. Ve školce jsme prožívali téma o čarodějnicích, děti se naučily nové písně, ani čarování jim nečinilo žádné potíže. Naučili jsme se poznávat bylinky, stejně jako se to učí malé čarodějnice. Protože pálení čarodějnic patří neodmyslitelně k jarním svátkům a vítání jara, rozhodli jsme se prožít a oslavit jej ve společnosti našich rodičů, prarodičů, sourozenců a kamarádů. Na školní zahradu jsme se slétli ve středu 25. dubna 2018 na svých košťatech z jasanového dřeva, vrbových nebo březových proutků. Nic jsme neponechali náhodě. Kostýmy malých čarodějnic a čarodějů byly opravdu úchvatné. Čarodějnický slet ovšem vyžadoval jisté zkušenosti, které musel každý předvést, aby dostal čarodějnické vysvědčení. Základem bylo létání na koštěti, zdolávání čarodějné stezky a samotný útěk před čarodějnicí. Náročné bylo věštění z puzzlí, poznávání věcí hmatem, ale i práce s kouzelnou hůlkou. Vaření polévky z hadích ocásků s kouzelnými bylinkami bylo rovněž náročné. Unavené čarodějnice se občerstvily výborným pohoštěním, které nám připravily paní kuchařky. I počasí bylo jako stvořené k letům na koštěti. Větší vítr, ale i teplé sluneční paprsky prosvěcující korunami stromů. Děti i rodiče odcházeli do svých domovů trochu unaveni, ale s mnoha dojmy a pěknými prožitky.


MŠ Haškova – Slavili jsme Den Země – projektové vyučování

Každým rokem se s dětmi zamýšlíme, jakým způsobem oslavíme svátek planety Země. V průběhu roku se učíme, jak může každý z nás Zemi pomoci, jak jí ulehčit a jak žít, abychom byli spokojeni nejen my lidé, ale i zvířata, ptáci, květiny a stromy. Děti ve školce již vědí, že i planeta může stonat a že její nemoci zpravidla způsobuje člověk. Vnímání a pozorování přírody se věnujeme po celý rok. Před oslavou Dne Země si děti na třídách připomněly správné třídění odpadu, dozvěděly se nové poznatky o počasí, zvířatech, rostlinách. V pátek 20. dubna 2018 se sešly děti z celé mateřské školy na školní zahradě. Každá třída měla promyšleno, jak přispěje ke zlepšení životního prostředí. Nejprve jsme vyčistili zahradu od odpadků, které tam zavál vítr. Důležitým úkolem bylo pohrabání, provzdušnění trávníku, zbavení mechu. Děti se pustily do přípravy bylinkového záhonku, zasázely předem nakoupené bylinky (Tymián, Oregáno, Libeček),, které budou využívat i naše paní kuchařky při přípravě pokrmů.Do druhého záhonu byly vysazeny trvalky( Rudbergie a Echinacea), které  nás potěší svým květem již na podzim.Další skupina vyhloubila dvě jámy, do kterých nasypala krásnou hlínu, pak již stačilo zasadit angrešt a bílý rybíz. Děti s radostí donášely v kyblících mulčovací kůru, kterou sypaly na vypletý záhon s habry, aby půda tak rychle nevysychala,také pomohly vyplet a zamulčovat naše Kanadské borůvky.Nakonec jsme všechny rostliny dostatečně zalili. Děti vymyslely stromečkům krásná přání – aby pěkně rostly, měly dost deště a sluníčka, aby je nikdo nezničil. Po práci jsme se cítili trochu unaveni. Dětem se zahradničení velice líbilo, byl za nimi vidět kus práce,byly na sebe pyšní, co všechno dokázaly. Doufejme, že dopoledne zanechalo v dětech i dospělých pěkné prožitky, už přemýšlíme čím naši zahradu zase vylepšíme.


MŠ Haškova -Celé Česko čte dětem

 

V rámci celostátní kampaně na podporu dětského čtenářství jsme využili nabídku pana Mgr. Miloše Zabloudila, bývalého středoškolského profesora, který zavítal v pondělí 16. dubna 2018 do naší mateřské školy s příběhem o chlapci Adamovi. Celý děj se odehrál ve snu, kde se Adam dostal do kouzelného lesa, setkal se s kouzelníkem, prošel královstvím, kde panovala zlá královna. Poznal kamaráda, se kterým společně bojovali proti všemu zlu. V průběhu četby, ale i vyprávění, děti řešily různé situace, mnohokrát byly zapojeny do děje příběhu. Přemýšlely, jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem, přátelstvím a nenávistí. Cílem projektu Celé Česko čte dětem je podpora emocionálního, psychického a morálního zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti. Denně ve školce předčítají paní učitelky před odpočinkem dětem pohádky, zajímavé příběhy, děti nosí z domova své oblíbené knihy. Uvědomujeme si, jaký ohromný význam má pravidelné hlasité předčítání pro formování návyku číst si. Děkujeme za poutavé vyprávění, ve kterém si děti uvědomily, jak je důležité chovat se pěkně, pomáhat druhým, jak je důležité prožívat každý den v dobru a přátelství.


MŠ Haškova -Výukový program Koza domácí v mateřské škole

 

 

V pondělí 9. dubna 2018 zavítala do mateřské školy zvláštní návštěva. Na zahradě přivítaly děti kozu Jůlinku, která se stala v minulých letech nejkrásnější krátkosrstou kozou v naší republice. Přijela se svými mladšími kamarádkami Elenkou a Reginkou z kozí farmy z oblasti Pardubicka. Na cestování autem jsou kozy zvyklé, vyráží tak za dětmi z mateřských škol do okolí i větších dálek. Děti se seznámily se životem koz, s jejich chovem, s významem pro člověka. Zajímavé byly poznatky o tom, co kozám chutná, ale i to, co vůbec nemají rády. Děti získaly poznatky o zdraví prospěšných potravinách, které se vyrábějí z kozího mléka. Kozy byly také velmi šikovné. Plnily různé naučené úkoly, svou ošetřovatelku poslouchaly na slovo. Tancovaly, dokázaly přeskočit i kapotu auta. Zážitkem pro děti byla vycházka s kozou, její krmení, dojení. Děti si odnášely domů opravdu nevšední prožitky z dnešního dopoledne.

 


MŠ Haškova – S Policií v Knihovně

Dne 23.3. a 27.3.2018 navštívily děti knihovnu J.M.Sychry. Paní nprap. P. Šmídová měla pro nás připravený výchovně vzdělávací program, který se týkal dopravní výchovy. Všichni jsme si zopakovali poznatky pro chování v silničním provozu.

Děti jsou častými, pravidelnými, spolujedoucími v autech a tak hned na začátku vyslechly „dopravní“ pohádku. Pak už poznávaly dopravní značky, snažily se je správně určovat a pojmenovat. Malé chyby jsme hned společně opravovali.

Protože chodci a zvlášť děti patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu upevňovaly si správné návyky při přecházení komunikace v místech, kde je vyznačený přechod pro chodce, semafor, ale také v místech, kde takový přechod není. Děti odpovídaly na to, jak a kde bezpečně přecházet vozovku a jak se správně rozhlédnout, než vkročí do vozovky. Potěšující bylo zjištění, že většina dětí na položené otázky odpovídala správně. Nakonec splnily úkol „Doplň správnou barvu na semafor“, pomocí básničky určitě nezapomenou číslo 158 a na malé vymalovánce vybarvily ze dvou obrázků ten správný. Zábavnou formou si děti upevnily svoje poznatky a s přáním „Vzhůru do jarní pohody bez nehody“ jsme se všichni rozloučili.


MŠ Haškova – Čarodějnický slet

Srdečně Vás všechny zveme na

                „Čarodějnický slet“,

který se bude konat 25.4. 2018 od 14:15 hod. na školní zahradě.

Nutný čarodějnický kostým, koště a dobrá nálada!!!


MŠ Haškova – „ Muziky, hrajte nám…“

Tak zněl název představení folklórních souborů Studánka, Bystřinka, Rozmarýnek, Kamínek, které se uskutečnilo ve čtvrtek 19. dubna 2018 v Městském divadle. Přehlídky se zúčastnily děti ze všech oddělení mateřské školy. Horácká muzika zahrála k poslechu soubor lidových písní za doprovodu houslí, basy, klarinetu, flétny. Jako za starých časů skupinka dětí tančila na louce, zpívala lidové písně, hrála hudebně pohybové hry, chlapci pískali na píšťalky z proutí, děvčata splétala věnečky z pampelišek. Tak si děti hrály na loukách za časů našich prababiček, krátily si čas při svých každodenních povinnostech, pastvě dobytka. Starší děvčata, chlapci i dospělí nám předvedli, jak se bavili na zábavách po práci. Děti i paní učitelky si zazpívaly známé písně za doprovodu hudebníků, všichni si odnášeli krásné zážitky.

 


MŠ Haškova – Co děláme celý den ?