Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček

MŠ Vláček

MŠ Haškova – Hurvínek a kouzelné muzeum

Ve středu 13. prosince 2017 se děti z celé mateřské školy vypravily do kina Vysočina. Těšily se na filmovou pohádku Hurvínek a kouzelné muzeum. Jedná se o příběh, kdy prastarému muzeu loutek, kde pan Spejbl pracuje jako hlídač, hrozí zbourání. Hurvínek se díky své neposlušnosti dostane do podzemí muzea a objeví svět, který byl doposud návštěvníkům zcela utajen. Velmi brzy bude muset prokázat svou chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek. Oproti klasickému pojetí těchto příběhů je pro dětské diváky připravena  vizuálně atraktivnější a pro filmové plátno vhodnější forma. Pohádkové postavičky létají a poskakují všude kolem nezbedného Hurvínka i vyděšeného Spejbla. Takhle vypadá posun klasiky do 21. století. Základním principem je však stále rozjímání nad vztahem otce a syna, což je naštěstí i v tom všem zmatku dostatečně znát.


MŠ Haškova – Zdobíme stromeček

Děti ze třídy Medvídek si samy ozdobily vánoční stromeček ve třídě


MŠ Haškova – Mikulášská nadílka

             Mikulášská nadílka v MŠ

Každým rokem se těší děti z celé mateřské školy na mikulášskou nadílku, která patří v našich končinách k tradičním předvánočním zvykům. Jejich přání se vyplnilo v úterý 5. prosince 2017, kdy vstoupil do třídy Mikuláš s vysokou čepicí a bílým plnovousem. Doprovázel ho milý andílek se svatozáří a křídly, kolem pobíhali čertíci, kteří byli připraveni strčit do pytle nějakého zlobivce. Mikuláš zhodnotil chování dětí, většinu z nich pochválil, někomu doporučil, aby se raději polepšil. Děti přislíbily, že už budou opravdu hodné a raději zazpívaly Mikulášovi vánoční písně a koledy. Mikuláš rozdal všem dětem nadílku, ty mu poděkovaly a byly rády, že režný pytel čertíků zůstal zcela prázdný.

 

 


MŠ Haškova – Hurá sníh


MŠ Haškova – Střípky z MŠ Vláček


MŠ Haškova – Vaření ve Vláčku


MŠ Haškova – Ekoškolka

K Ekoškolce krok za krokem

 

V rámci mezinárodního programu Ekoškola byla i naše Mateřská škola Vláček začleněna do projektu, který preferuje začlenění environmentální výchovy a oblasti ekologie do výchovně vzdělávacího programu mateřské školy. Dítě vnímá přírodu velmi citlivě, vytváří si k ní pozitivní vztah, vnímá její krásu, naučí se jí chránit. V mateřské škole jsou rodiče v úzkém propojení se svými dětmi, rádi se zúčastňují všech aktivit, které školka pořádá. Ovlivňují svými názory, požadavky, rozhodováním, prostředí, ve kterém jejich dítě pobývá.   Specifikem pro program Ekoškola v mateřské škole je zapojení rodičů do programu. V průběhu měsíce září jsme seznámili rodiče i děti se základními informacemi, které pak vedly k promýšlení prvních kroků. Podařilo se nám oslovit rodiče dětí, provozní zaměstnance školy, přesvědčit je o smysluplnosti tohoto projektu. Sestavili jsme Ekotým mateřské školy, který se sešel na první schůzce v úterý 28. listopadu 2017. Překvapil nás zájem rodičů o daný projekt, ochota podpořit nás v našich aktivitách. Setkání rodičů, dětí, pedagog. i provozních zaměstnanců umožňovalo zapojit všechny přítomné do činností týkajících se tématu „Odpady“, kterým se budeme zabývat v tomto školním roce. Oboustranně vstřícná komunikace vedla ke splnění cílů schůzky, rodiče se seznámili s vizí, která nás v souvislosti s projektem čeká.

 


MŠ Haškova – V tělocvičně 5.ZŠ

Děti z MŠ Vláček pravidelně navštěvují obě tělocvičny 5. ZŠ a využívají velké prostory k různorodým pohybovým aktivitám.

 


MŠ Haškova – Cvičíme rádi …

Děti ze třídy Medvídek cvičení na psychomotorickém chodníku a balančních kamenech baví.

Kdo vydrží nešlápnout na zem nejdéle ..?


MŠ Haškova – Divadelní představení