Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko

MŠ Srdíčko

MŠ Vančurova-Hry rodičů s dětmi

V měsíci září a na počátku října probíhají na všech třídách naší školky HRY RODIČŮ A DĚTÍ. Jak si je užili rodiče a děti ze třídy „Zajíček“ se můžete podívat na následujících fotografiích.


MŠ Vančurova -„Večerníčky“

Hudební pásmo s názvem „Večerníčky“ představili našim dětem zkušení hudebníci působící na LŠU ve Žďáře nad Sázavou, Bc Miroslava Smékalová a Mgr.Leoš Drahotský, kterří děti nejen pobavili, ale především je zábavnou formou seznámili se spoustou hudebních nástrojů a připomněli jim několik pohádkových skladeb z Večerníčků, které děti velmi dobře znají.


MŠ Vančurova -Tetiny v kuchyni

Začátek nového školního roku nám přijely zpříjemnit naše oblíbené Tetiny. Hudebním představením s názvem „Tetiny v kuchyni“ vykouzlily úsměv i těm dětem, pro které je adaptace ve školce bez maminky a tatínka trošku smutnější.


MŠ Vančurova – předplavecká výuka

 

Od září začínají chodit naši předškoláci do bazénu, kde budou absolvovat kurz předplavecké výuky v rozsahu deseti lekcí, v celkové výši 600 kč.(Částku lze uplatnit u své zdravotní pojišťovny po zaplacení kurzovného.). Výuka je rozdělena do dvou skupin.

První skupina začíná od středy 20.9. v 8.45 – tř. „Koťátko“, „Medvídek“ a „Zajíček“

Druhá skupina začíná od pátku 22.9. v 10.15 – tř. „Veverka“ a „Ježeček“

S sebou budou děti mít v batůžku podepsanou osušku, plavky a koupací čepici, kterou je potřeba označit v přední části jménem dítěte.

 


MŠ Vančurova – informace pro rodiče

Vážení rodiče v měsíci září 2017 vybíráme zálohu na kulturní a jiné placené akce, kterou ve výši 300 kč uhraďte na své třídě.

Zároveň prosíme o úhradu 300,kč do Spolku rodičů ( SRPŠ ) za každé dítě, kterou opět hradíte na své třídě do konce měsíce září.

Děkujeme


MŠ Vančurova – novinky

Výsledek obrázku pro obrázky srdíčka

Milí rodiče,

nový školní rok je v plném proudu a Vy nám do našich rukou, tak jako každý rok, opět svěřujete své nejdražší ratolesti, o které se Vám budeme s láskou a profesionalitou starat tak, jak nejlépe to umíme a dovedeme.K tomu ovšem budeme potřebovat Vaši pomoc, nejen v tom, že nám budete důvěřovat, ale i ve vzájemné spolupráci jak ve výchově Vašich dětí, tak i v pomoci při organizování společných akcí, účasti na nich i případným sponzorstvím, či pomoci při zvelebení prostředí naší školky. Timto bychom chtěli ještě dodatečně poděkovat všem rodičům, kteří se takto angažují a těm, kteří nám nabídli pomoc při stěhování před rozsáhlou elektroinstalací, která byla zrekonstruována téměř ve všech prostorách naší školky.s následnou základní výmalbou, jež má být v letních prázdninách obnovena a vrácena do původních barevných variací. Do letních prázdnin by měla být také ukončena první etapa přeměny školní zahrady, která byla již započata novým pískovištěm, na kterém si děti vyzkouší, jaké to je být archeologem při vykopávání dinosaura, nebo se mohou převtělit v malé indiány, kteří osídlí indiánské týpí, ale také si vyzkouší práci zahrádkáře při osazování a péči o rostlinky v nových vyvýšených truhlících, kde se tak budou seznamovat a upevňovat své ekologické znalosti, které nás budou provázet ve výchovně vzdělávacím programu EKO školky. Mezi novinky na naší školce patří zavedení batolecí třídy, která se nachází ve třídě „Myška“ a umožňuje dle nové legislativy péči a výchovu dětí od 2 do 3 let věku, kterou zabezpečují dvě paní učitelky a dvě chůvy, které společně s vedoucí školky přizpůsobily podmínky a vybavení třídy tak, aby vyhovovalo výchovně vzdělávacím nárokům takto malých dětí. Z toho tak vyplynulo navýšení i personální změny, které nastaly nejen ve třídě „Myška“, ale i ve třídě „Medvídek“, „Koťátko“ a „Ježeček“

Od začátku školního roku dochází k novelizaci školského zákona, která se týká povinného předškolního vzdělávání dětí, které do 31.8. 2017 dosáhnou věku pěti let. Z tohoto důvodu jsou na třídách připravené omluvné listy, které v případě nepřítomnosti dítěte budou rodiče vyplňovat a to nejpozději do třech dnů. V případě nejasností se informujte u svých p. učitelek.

V závěru mi dovolte popřát novým dětem snadné adaptování na nové prostředí a těm starším nové zážitky a poznatky , které se jim budeme snažit vytvořit a předat s celým pedagogickým i personálním kolektivem naší – Vaší mateřské školky „Srdíčko“.


Logopedické vady a vývoj řeči u dětí

Vážení rodiče,

dne 14.9.2017 se uskuteční tematické setkání s Mgr. Lenkou Bínovou na téma „Logopedické vady a vývoj řeči u dětí“. Setkání proběhne od 15 hodin na MŠ Srdíčko, Vančurova 14.

Zveme rodiče ze všech MŠ i všechny další zájemce, které toto téma zajímá.

Pozvánka

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ Žďár na Sázavou


MŠ Vančurova – PODĚKOVÁNÍ

MILÍ RODIČE ,

TOUTO CESTOU VÁM CHCEME PODĚKOVAT ZA VAŠI SPOLUPRÁCI PŘI LETOŠNÍM SBĚRU PAPÍRU A ZA AKTIVNÍ ÚČAST NA SPOLEČNÝCH AKCÍCH A ZA POZITIVNÍ PŘÍSTUP K NAŠÍ A VLASTNĚ VAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE “ SRDÍČKO „.

PŘEJEME VÁM A VAŠIM DĚTEM KRÁSNÉ A PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZAJÍMAVÝCH ZÁŽITKŮ A TĚŠÍME SE NA VÁS 4. ZÁŘÍ.

Kolektiv mateřské školy “ Srdíčko“


MŠ Vančurova – POLICIE

Děti z Myšky navštívily Policii České republiky na pozvání tatínka Verunky Muchové, kde si prohlédly služebnu, celu předběžného zadržení a ostatní prostory. Viděly výcvik policejních pejsků a vyzkoušely si neprůstřelné vesty a prohlédly si policejní výzbroj a vybavení policejních aut a motorek.


MŠ Vančurova- Nové Město na Moravě

Děti ze třídy Myška, Veverka a Koťátko stihly v průběhu června ještě jeden malý výlet a to do Nového Města, kde si prohlédly Pohádkové podzemí s  troškou tajemna a Pohyblivý mlýnek, který je pobavil legračními postavičkami. Děti z Koťátka navštívily také místní knihovnu, kde na ně čekal zajímavý program.