Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka

MŠ Pastelka

Strategie Centrum

Projekt Strategie Centrum se zabývá možnostmi dalšího rozvoje centra Žďáru nad Sázavou. I děti z Pastelky se vážně zamýšlely a diskutovaly o tom, co jim v našem městě chybí. Rády by zde měly Lanové centrum, ZOO park, Vodní svět, velký kolotoč pro děti nebo přírodní amfiteátr, kde by se mohly hrát i dětské pohádky. Své představy se pak pokusily výtvarně ztvárnit. Některé obrázky budou společně s pracemi dětí z ostatních škol vystavené na Dni Žďáru 9.6.2018.

 


Pod Zelenou horou

Užíváme si jarní procházky do krásného okolí naší MŠ 🙂

 


MŠ Santiniho – Loučení a vítání

V pátek 27.4.2018 jsme se rozloučili s naší asistentkou Alenkou,
která od května nastupuje do nové školky jako paní učitelka.
Popřáli jsme jí hodně radosti z nové práce, hodné děti a milé kolegyně.

A dnes 2.5.2018 jsme přivítali novou asistentku Mirku společnými říkadly a písničkou,
ve které jsme ji představili naši školku. Přejeme Mirce, aby se jí u nás líbilo 🙂

 


MŠ Santiniho – „Čáry máry, máry čáry, hni se, koště, láry fáry!“

Ve čtvrtek 26.4.2018 se v dopoledních hodinách konal v naší MŠ slet čarodějnic a čarodějů. S příletem rozvířili všechny mraky a vykouklo na nás sluníčko a tak jsme si nejprve vyzkoušeli své letecké dovednosti na školní zahradě a další jiné čarodějnické kousky a cvičení se svými dopravními prostředky – košťaty.

Poté jsme vletěli do zámecké zahrady,
abychom natrhali správné byliny pro čarodějnický lektvar.

Po tomto letu jsme byli vysíleni a tak už na nás čekala výborná kaše.
Jenže to není nic pro čarodějnice a čaroděje, podívejte se, jak se tváří 🙁
Už se těší, až si zase uvaří něco ze žabích stehýnek a myších ocásků 🙂

Čarodějnice i čarodějové plnili různé úkoly, vyráběli svoje papírové kolegyně – čarodějnice a protože bylo venku hezky, strávili svůj den v zahradách, aby si pořádně zalétali a objevovali další neznámé byliny pro výrobu nových lektvarů.

Také nahlédli na přípravu nového altánu, na který se moc těší 🙂

A protože zvládli veškeré čarodějnické úkoly na tento den,
před odletem domů si odnášeli čarodějnické vysvědčení 🙂

 


MŠ Santiniho – Jarní keramické tvoření

Na středeční odpoledne 25.4.2018 jsme pozvali k nám do školky maminky a babičky, aby si společně s dětmi vytvořili něco hezkého z keramiky. Celé odpoledne vedla paní Hendrychová, která s keramikou pracuje již několik let a zároveň je také milou babičkou našeho Filípka 🙂 Poslední roky vyrábí keramiku především pro radost a tu také předala nám, když nám nejen vysvětlila jak s keramickou hlínou pracovat, ale také pomohla vytvořit krásné keramické ptáčky a jiné výrobky. Paní Hendrychové ještě jednou moc děkujeme za hezké, tvořivé odpoledne a všichni se moc těšíme, až si budeme moci výrobky doma pověsit nebo vystavit.

 


MŠ Santiniho – Cestou, necestou…..

Od pondělí 16.4.2018 jsme se věnovali v naší MŠ tématu dopravní výchovy. Děti prostřednictvím zajímavých činností získávaly základní povědomí o pravidlech silničního provozu a o dopravních prostředcích. Pracovaly ve skupinkách, stavěly dopravní prostředky a dopravní situace na třídě s využitím kostek a stavebnic, vyráběly koláže, hrály různé pohybové hry – Na autobus, Na barevné vlaky. Seznámily se s novou veselou písní AUTOBUS. Při vycházkách a při cestě na plavecký výcvik sledovaly situace v silničním provozu a dopravní značky. Na školní zahradě jsme si vytvořili pomocí mouky své dopravní hřiště. Děti si zde procvičily pravidla a vyzkoušely si roli řidičů i chodců.

 


MŠ Santiniho – Dny otevřených dveří v Pastelce

Ve dnech 10. a 11.4.2018 probíhaly v naší MŠ Dny otevřených dveří. V dopoledních hodinách přicházeli rodiče se svými dětmi, aby si prohlédli prostory naší mateřské školy. Naše děti se moc těšily na nově příchozí kamarády. Děti objevovaly nové hračky, prozkoumávaly neznámé prostředí a rodičům byla předána potřebná dokumentace k zápisu do mateřské školy. Na cestu domů dostaly všechny děti malý dáreček.

 


MŠ Santiniho – My co rádi plaveme, do bazénu zajdeme!

V pátek 6.4.2018 jsme jeli s dětmi na 1.lekci plaveckého výcviku.
Podívejte se, jak si to děti v bazénu pěkně užívají 🙂

 


MŠ Santiniho – Morenu nesem s velikým nosem, do vody ji dáme, jaro přivítáme!

Ve středu 4.4.2018 odpoledne jsme se společně s rodiči sešli na školní zahradě,
abychom se radovali z příchodu jara a definitivně se rozloučili se zimou.
Od rána probíhaly v MŠ velké přípravy. Děti zpívaly, tančily, pekly z kynutého těsta,
zapojily se do výroby EKO Moreny a všichni jsme se už moc těšili na odpoledne.

Odpoledne se jaro opravdu ukázalo v celé své kráse a síla slunečních paprsků vykouzlila krásnou jarní náladu. Nejprve zazněly říkadla a pohybové hry o počasí a ročním období. Následovalo otevření jarní brány zlatým klíčem. Radost z jara vyjadřovali všichni společnými tanečky a zpěvem. Nechyběla ani přetahovaná s lanem, zda je silnější ZIMA nebo JARO 🙂

Pak už jsme se společně vydali na hráz Konventského rybníka s naší EKO Morenou,
kde byla vhozena do vody, která ji odnesla jako symbol překonání zimy.

 


MŠ Santiniho – Děti, pozor červená!

V pátek 23.3.2018 jsme využili pozvání do knihovny na vzdělávací akci pro děti, kterou zajišťovala Policie ČR. Děti poznávaly dopravní značky a připomněly si jejich význam. Vytvořily si přechod pro chodce a procvičily si, jak správně vstupovat a přecházet vozovku. Skládaly barvy na semaforu a využily je při pohybové hře Na auta. Děkujeme paní nprap. Petře Šmídové za poučnou i poutavou akci.