Úvodní stránka   Z ředitelství   Navýšení školného v MŠ od roku 2018

Navýšení školného v MŠ od roku 2018

Vážení rodiče,
chtěla bych vás touto cestou informovat o navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného) od 1. ledna 2018 na částku 500 Kč měsíčně na dítě, které na svém zasedání dne 11. 9. 2017 schválila Rada města Žďáru nad Sázavou.

Vedly nás k tomu tyto důvody:

  • osvobození od školného pro děti s odkladem školním docházky – školní povinná docházka,
  • snížení příspěvku zřizovatele na provozní výdaje na rok 2018 a následující roky 2019, 2020,
  • zvýšení výdajů v souvislosti s přijímáním dětí mladších 3 let k předškolnímu vzdělávání a se zaváděním inkluzivního vzdělávání do běžných typů škol.

Na platbách se vám toto opatření promítne v polovině února 2018. Prosíme proto o kontrolu stanovené výše inkasní platby na vašem účtu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ