Úvodní stránka   Informace   Zápisy do školky

Zápisy do školky

KDY?
3. 5. 2017
 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod., od 12.00 do 17.00 hod.
4. 5. 2017
 v době od 12.00 hod do 16.00 hod.
KDE?
Na ředitelství MŠ, Okružní 73, Žďár nad Sázavou 3 (vstup vchodem na dopravní hřiště).  Zde zákonný zástupce dítěte osobně odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra
 • potvrzení o povinném očkování dítěte ( očkovací průkaz )
 • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 • rodný list dítěte
 • osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR požadovaným potvrzením dle zákona podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –(předběžný zápis) se uskuteční ve dnech
11.4. a  12.4. 2017

V tyto dny  srdečně  zveme rodiče se svými dětmi do všech mateřských škol ve Žďáře  nad Sázavou.
V době od 8.00 hod. do 11.00 hod. máte možnost si prohlédnout s dětmi zvolenou mateřskou školu, vyzvednout si žádost o přijetí do MŠ, pohrát si se svými dětmi, informovat se o zaměření jednotlivých MŠ a jejich výchovně vzdělávacích programech. Zároveň se sepíší iniciály o dítěti a  tím  se urychlí čekací doba při zápisu do MŠ.
Se svými dětmi můžete navštívit následující mateřské školy:

 • MŠ Okružní 73, Žďár nad Sázavou 3,  (KAMARÁD)
 • MŠ Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3,  (POHÁDKA)
 • MŠ Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4,  (SRDÍČKO)
 • MŠ Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2,  (PASTELKA)
 • MŠ Veselská 26, Žďár nad Sázavou 1,  ( SLUNÍČKO)
 • MŠ Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5,  ( VYSOČÁNEK)
 • MŠ Haškova 14, Žďár nad Sázavou 6, (VLÁČEK)

Kritéria stanovená pro přijetí dětí do MŚ:

1. Děti přijímané do posledního ročníku povinné školní docházky

2. Věk dětí – přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší, kteří k 31. 8. 2017 dosáhnou 2 let, do počtu volné kapacity MŠ
Podmínky :
• Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve Žďáru nad Sázavou
• Sourozenci již přijatých dětí
• Děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností

Výsledky přijímacího řízení:
– do 30 dnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení na všech pracovištích a webu MŠ.