Úvodní stránka   Aktuality z MŠ Ředitelství

MŠ Ředitelství

Aktuality z MŠ Ředitelství

Nabídka pracovního místa

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace hledá na pozice asistent/asistentka pedagoga vhodné kandidáty

Termín nástupu: říjen 2017 – červen 2018

Výše úvazku: 1
Výše úvazku: 0,5

Požadavky: kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
v platném znění, praxe v oboru vítána.

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na emailovou adresu: reditelstvi@mszdar.cz, popřípadě na poštovní adresu školy.

Bližší informace: Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka školy, telefon: 566 623 257


Omezení provozu v MŠ

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu vysokého počtu odhlášených dětí na pátek 29.9.2017
zajišťují provoz pouze tyto MŠ :

MŠ Brodská (Pohádka) – pro MŠ Okružní (Kamarád) , MŠ Veselskou (Sluníčko) a  MŠ Santiniho (Pastelka)
MŠ Vančurova (Srdíčko) – pro MŠ Vysocká

MŠ Haškova (Vláček)

Děkujeme za pochopení

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Jak na předškolní děti s problémovým chováním

Vážení rodiče,

ve čtvrtek  5.10.2017 se uskuteční tematické setkání s PhDr. Evou Ondráčkovou na téma „Jak na předškolní děti s problémovým chováním“. Setkání proběhne od 15 hodin na MŠ Srdíčko, Vančurova 14.

Zveme rodiče ze všech MŠ i všechny další zájemce, které toto téma zajímá.

POZVÁNKA

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Navýšení školného v MŠ od roku 2018

Vážení rodiče,
chtěla bych vás touto cestou informovat o navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného) od 1. ledna 2018 na částku 500 Kč měsíčně na dítě, které na svém zasedání dne 11. 9. 2017 schválila Rada města Žďáru nad Sázavou.

Vedly nás k tomu tyto důvody:

  • osvobození od školného pro děti s odkladem školním docházky – školní povinná docházka,
  • snížení příspěvku zřizovatele na provozní výdaje na rok 2018 a následující roky 2019, 2020,
  • zvýšení výdajů v souvislosti s přijímáním dětí mladších 3 let k předškolnímu vzdělávání a se zaváděním inkluzivního vzdělávání do běžných typů škol.

Na platbách se vám toto opatření promítne v polovině února 2018. Prosíme proto o kontrolu stanovené výše inkasní platby na vašem účtu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ


Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

po prázdninovém provozu zůstalo na školkách zapomenuté oblečení a obuv ( trička, prádlo, pyžama i fotbal. sportovní boty). Postrádáte-li některou z těchto věcí, vyzvedněte si ji prosím během měsíce září na příslušné školce.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na rok 2018.

Návrh rozpočtu

Rozpočtový výhled POMŠ na období 2018 – 2020

Rozpočtový výhled

 

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 

 


Prázdninový provoz v mateřských školách

Krásný letní čas trávilo spoustu předškolních dětí v pohodě a dobré náladě. V červenci  zajišťovala prázdninový provoz  MŠ Sluníčko na Veselské ulici a vystřídalo se tam v 5 třídách celkem 193 dětí, v srpnu dorazilo do MŠ Pohádka na Brodské a do MŠ Kamarád na Okružní ulici celkem 166 dětí.

Děti trávily většinu času v přírodě nebo na školních zahradách, v hernách je nejvíce zaujaly rozmanité konstruktivní stavebnice, mozaiky či výtvarné činnosti. I když bývají děti ve třídě pohromadě se svými kamarády ze své skalní MŠ , spousta z nich navázala nová přátelství a poznala i nové paní učitelky. Všem pedagogickým i provozním zaměstnancům patří poděkování za pohodové a vlídné zázemí pro děti a za klidný průběh prázdninového provozu . Rodičům díky za bezvadnou spolupráci.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


Logopedické vady a vývoj řeči u dětí

Vážení rodiče,

dne 14.9.2017 se uskuteční tematické setkání s Mgr. Lenkou Bínovou na téma „Logopedické vady a vývoj řeči u dětí“. Setkání proběhne od 15 hodin na MŠ Srdíčko, Vančurova 14.

Zveme rodiče ze všech MŠ i všechny další zájemce, které toto téma zajímá.

Pozvánka

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ Žďár na Sázavou


MŠ Sluníčko – organizační změny

Vážení rodiče,
rádi bychom vás upozornili na jednu z organizačních změn v MŠ Sluníčko na školní rok 2017/2018. Jedná se o převedení dětí ze třídy Motýlek do třídy Beruška ke starším kamarádům.
Do třídy Motýlek, která je v přízemí budovy, budou umístěny nově přijaté děti ve věku 2 – 3 let.
Třídní učitelky s vámi i dětmi tuto změnu již v červnu prohovořily a vysvětlily. Děti byly s prostředím nové třídy i p.učitelkami z Berušky seznámeny.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Iveta Klusáková

 


Hlavní prázdniny a provoz v mateřských školách

Červenec  ( 3.7. – 31.7.2017 )               MŠ VESELSKÁ ( MŠ Sluníčko)

MŠ Veselská – umístěny všechny děti z ostatních MŠ v ZR

Srpen ( 1.8. – 31.8.2017 + 1.9. )     MŠ BRODSKÁ + MŠ OKRUŽNÍ   ZMĚNA !!!

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených dětí i v měsíci srpnu bude posílen provoz
o třídu na MŠ Okružní.

MŠ Brodská ( MŠ Pohádka) – umístěny děti z MŠ Brodské, Vančurové, Haškové, Veselské

MŠ Okružní ( MŠ Kamarád) – umístěny děti z MŠ Okružní, Vysocké a Santiniho

Všem dětem i rodičům přejeme krásné a pohodové prožití prázdnin a těšíme se ve zdraví na 4.9.2017 již v novém školním roce 2017/2018.