VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle vlastních výchovných projektů rozpracovaných podle Rámcového programu pro MŠ.

Více informací


Stužkování dětí z PO MŠ Žďár nad Sázavou

Informujeme rodiče dětí, kteří již jdou letos k zápisu, o termínech slavnostního stužkování na Staré radnici. Termíny stužkování Mgr. Iveta Klusáková ředitelka p.o.

Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU od školního roku 2018/2019 O přestupu na jiné pracoviště (mateřskou školu) MŠ Žďár nad Sázavou rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje vyvěšením na každém pracovišti mateřské školy a na www.mszdar.cz. Zákonný zástupce osobně kontaktuje zást. ředitele příslušného pracoviště, do kterého dítě dochází a nahlásí svůj požadavek o přestup dítěte
Přečíst celéArrow

Letní prázdninový provoz

Informujeme rodiče, že v letních měsících, tj. od 2.7.2018 do 31.8.2018 bude zajišťovat běžný provoz MŠ Sluníčko na Veselské ulici. Předběžný zájem rodičů budou ve všech mateřských školách zjišťovat třídní učitelky v průběhu měsíce května. Děti, které v měsíci červenci nebo srpnu nenavštíví MŠ ani jeden den a zákonný zástupce je předem písemně omluví, budou osvobozeny od platby školného. Mgr. Iveta Klusáková ředitelka MŠ