VÍTÁME VÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou je příspěvková organizace, která sdružuje 7 odloučených pracovišť.

Jednotlivé mateřské školy pracují podle vlastních výchovných projektů rozpracovaných podle Rámcového programu pro MŠ.

Více informací


Vánoční provoz

Rádi bychom Vás upozornili na omezení provozu mateřských škol ve Žďáře nad Sázavou v období vánočních prázdnin. Od 23.12.2016 do 30.12.2016 bude zajišťovat provoz MŠ Vysocká v běžné provozní době, ostatní MŠ budou uzavřeny. Běžný provoz v mateřských školách začne opět v pondělí 2.1.2017. Informace pro rodiče budou zveřejněny na jednotlivých MŠ, kde si rodiče vyplní zájem o případnou docházku na MŠ Vysockou, dále
Přečíst celéArrow

Spolky Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ ve Žďáře nad Sázavou

Vážení rodiče, s ohledem na novou právní úpravu soukromého práva je nutná přeměna dosavadních občanských sdružení sdružujících rodiče a přátele škol na jinou právní formu v souladu s přijetím zákona č.89/ 2012 Sb., občanský zákoník. Jako nejvhodnější právní forma pro znovuzaložení zmíněných sdružení se jeví spolek. Vzhledem k tomu, že členy spolku budou převážně rodiče, jejichž děti navštěvují konkrétní mateřskou školu, bude v rámci každé mateřské školy založen spolek,
Přečíst celéArrow

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

Hry v rámci „ Dne otevřených dveří “ se uskuteční na všech zařízeních MŠ ve dnech: 11.4. a 12.4.2017 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. V tyto dny srdečně zveme rodiče se svými dětmi do všech mateřských škol ve Žďáře nad Sázavou. Budete mít možnost prohlédnout si s dětmi zvolenou mateřskou školu, vyzvednout si žádost o přijetí do MŠ, pohrát si se svými dětmi,
Přečíst celéArrow